Ordinul celor Nouă Unghiuri Autorii Per Faxneld și Jesper Petersen menționau că Ordinul celor Nouă Unghiuri „reprezinta o formă periculoasă și extremă de satanism”. [23] Ordinul a atras atenția mass-mediei pe parcursul anilor 1980 și a anilor 1990 după ce au fost asociați cu satanismul fascist.

ORDIN nr. 622 din 14 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol ORDIN nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale (Visited 9.748 times, 1 visits today) Ordinul 1581/2018 privind aprobarea formularelor Agenția Națională pentru Achiziții Publice pune la dispoziția tuturor celor interesați „Lista Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru

Pe data intr ării în vigoare a prezentului ordin se abrog ă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea

Ordinul Celor Nouă Unghiuri. de Alex | iun. 16, 2020 | Ordinul | 0 comentarii. ORDIN 163 28/02/2007 – Portal Legislativ

Litera g) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ----- Litera h) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.

Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară cu însemne de pace și de război, prevăzute la art. 8 lit. A și B și la art. 9 lit. A pct. V și lit. B pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, fac parte din categoria decorațiilor pe domenii de activitate. REZOLVAREA TRIUNGHIURILOR ELIPSOIDICE MICI . Stiindu-se valorile unghiurilor precum si distantele dintre punctele A si B reduse la elipsoid se cere sa se determine lungimile laturilor BC si AC.Se considera un triunghi elipsoidic mic unde se cunosc unghiurile A,B,C si o latura 'a'.Sa se determine valorile laturilor 'b' si 'c'. (-3) la puterea 2 = 9. De ce radical (de ordinul 2) din 9 nu face şi -3? Radicalul dintr-un număr este unic. Condiţia 3 ne spune că dintre -3 şi 3 trebuie să-l alegem pe cel care are acelaşi semn cu 9. De aceea, radical (de ordinul 2) din 9 este egal cu 3, şi nu cu -3 sau, mai rău, cu 3 sau -3.